Znają park im. Chłapowskiego na wylot. Może stworzą autorski przewodnik?

Park Krajobrazowy im. Generała Dezyderego Chłapowskiego to jedna z największych atrakcji Wielkopolski Gościnnej. Doskonałą wiedzą na jego temat mogą się

Czytaj więcej