Zaloguj się

Turew, Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego

Turew, Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego

Kategoria:

Opis produktu

Idea utworzenia parku krajobrazowego w okolicach Turwi propagowana była już w latach 70. ubiegłego wieku w środowiskach naukowych (w Turwi od lat 50. XX wieku istniała placówka Polskiej Akademii Nauk) i kulturalnych (od lat prężnie działało Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej). Była ona również popierana przez duże gospodarstwa rolne i lokalną administrację. Jako główny cel stawiano objęcie ochroną obszaru, w którego centralnej części znalazłby się unikatowy krajobraz rolniczy stworzony na początku XIX wieku przez ówczesnego gospodarza tych ziem – generała Dezyderego Chłapowskiego. W szczególności zakładano ochronę niemal dwusetletniej sieci zadrzewień śródpolnych, jej sukcesywne uzupełnianie oraz prowadzenie właściwej gospodarki zadrzewieniowej. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Na terenie parku wytyczono 4 szlaki piesze, 10 szlaków rowerowych, a także 3 ścieżki dydaktyczne i 2 szlaki konne (Trakt Chłapowskiego i Wielkopolska Podkowa). Więcej TUTAJ. Przez teren parku przebiega także fragment Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba. Park znajduje się również na trasie szlaku Podróże z Panem Tadeuszem. 

Warto zobaczyć:

-historyczne pasy wiatrochronne,

-ptactwo wodno-błotne na łąkach i torfiankach wzdłuż rowu Wyskoć (żurawie, gęsi, czajki i wiele innych),

-roślinność kserotermiczną na tak zwanych Wałach Szwedzkich, czyli grodzisku wczesnośredniowiecznym w Turwi,

-modrzewiową kaplicę w stylu zakopiańskim w Lesie Rąbińskim,

-pomnikowe aleje w Racocie, Błociszewie, Kopaszewie i Starym Gołębinie,

-ogródek chwastów i ziół przy pałacu w Turwi. -wytyczone przez park cztery ścieżki przyrodniczo-dydaktczne

Ciekawostka:

Unikatowy na skalę europejską krajobraz rolniczy z siecią zadrzewień śródpolnych

 

Opinie

Nie ma jeszcze żadnych opinii.

Dodaj Opinię

Dodaj Opinię

Napisz pierwszą opinię “Turew, Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.