Zaloguj się

Dodał Redaktor

Zaloguj się , aby wyświetlić dane kontaktowe.

Turew, zespół pałacowo-parkowy z XVIII wieku Ciekawa Postać, Ciekawostka, Przyroda, Zabytki

Od 1730 roku mała wieś Turew stała się własnością rodziny Chłapowskich. Zespół pałacowy – parkowy założony w II połowie XVIII wieku, obejmuje pałac, kaplicę, dawną oficynę, dawny dom ogrodnika i park. Obecnie w pałacu mieści się siedziba Zakładu Biologii Rolnej i Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Pałac zbudowany został około 1760 – 1770 roku, przebudowany w latach 1820 – 1830 i 1908 – 1909. Remonty zostały przeprowadzone w latach 1963 – 1964 oraz w 1978 roku. Jest to budowla późnobarokowa, otynkowana, częściowo podpiwniczona, dwupiętrowa. Pałac zbudowany na planie prostokąta, jedenastoosiowy z trzyosiowymi ryzalitami w środku obu fasad i dwoma dwuosiowymi ryzalitami skrajnymi w fasadzie frontowej. W pokojach zachowała się częściowa dekoracja stiukowa, między innymi stiuki według projektu Ignacego Graffa.

Od 1815 roku majątek przechodzi w ręce generała Dezyderego Chłapowskiego, żołnierza wojsk napoleońskich, powstańca 1830 roku, reformatora rolnictwa. Dezydery Chłapowski stworzył wzorowy majątek i gospodarstwo, w którym zastosował płodozmian, znacznie zwiększył nawożenie, pogłębił orkę, zwiększył uprawę pasz, wprowadził nowoczesne rolnictwo na wzór angielski. Rozwinął hodowlę, pobudował nowoczesne obory, owczarnie i stajnie.

 W majątku tym Dezydery Chłapowski szkolił młodych rolników. Własnością Chłapowskich Turew pozostała aż do 1939 roku.

Ciekawa postać

Generał Dezydery Chłapowski

Ciekawostka

W 1812 roku w Turwi przebywał Napoleon Bonaparte.

Przyroda

W celu ochrony od wiatrów gen. Dezydery Chłapowski otoczył pola z trzech stron żywopłotami i drzewami – od wschodu, zachodu i północy. Podobnie zostały obsadzone drogi publiczne, wytyczono szerokie drogi wewnętrzne. Zadrzewienia zmniejszają prędkość wiatru, zwiększają zapasy wody w glebie, a tym samym zwiększają plonowanie i przyrost masy drewna. Występują one do dnia dzisiejszego i są objęte ochroną.

Lokalizacja

Dodaj Opinię

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Usługa
Stosunek jakości do ceny
Lokalizacja
Czystość